ZAPRASZAMY NA TRENINGI JUDO - zapisy przez ca造 rok !!!

 
Wieloletnie do鈍iadczenie w dziedzinie Sztuk Walki oraz ogromna pasja i zami這wanie do JUDO  jest Naszym atutem w prowadzeniu specjalistycznych zaj耩 z dzie熤i, m這dzie膨 oraz doros造mi.
Prowadzimy dwie sekcje dla dzieci m這dszych, sekcj sportow, sekcj rekreacyjn dla m這dzie篡 i doros造ch oraz samoobron dla kobiet.

Wspó逍racujemy z jednym z najlepszych klubów Judo w Polsce 
MKS Juvenia Wroc豉w
K.S. Gwardia Wroc豉w, tworz帷 dla naszych zawodników szans dalszego rozwoju sportowego i edukacyjnego.
W okresie letnim i zimowym trenuj帷e dzieci z naszych sekcji maj mo磧iwo嗆 wyjazdu na obóz sportowy.
Klub posiada odpowiedne specjalistyczne zaplecze wypoczynkowo-treningowe.

Zapraszamy wszystkie dzieciaki w wieku szkolno-przedszkolnym oraz m這dzie gimnazjaln nie tylko t uzdolnion ruchowo i sportowo ale i te t, która na codzie  "grzeje 豉wk" na szkolnych zaj璚iach z W-F.
Zapraszamy wszystkich tych,  którzy chc spróbowa swoich si i chc zaszczepi w sobie jak捷 pasj, mo瞠 JUDO poka瞠 ci Twoj drog do osi庵ni璚ia 篡ciowego sukcesu.
Przyjd, spróbój a przekonasz si sam !

        
                                                                            zapraszamy

                                                                    KADRA TRENERSKA

 
 
MINI Judo Kids + Mini Adept Judo (grupa naborowa)

 
Grupa MINI Judo Kids dedykowana jest dla najm這dszych adeptów Judo.
Rozpi皻o嗆 wiekowa w Grupie MINI Judo Kids to 4-6 latki.
Warunkiem by przynale瞠 do Grupy MINI Judo Kids uwarunkowana jest jedynie indywidualnym faktycznym somatycznym rozwojem dziecka, wi璚 ka盥e dziecko ma szans i mo瞠 spróbowa swoich si. Przy zapisie dziecko na pocz徠ku przynale篡 do Grupy (Naborowej) Mini Adept Judo .

Czas trwania treningu to max. 30-45 min. 1-2 x w tygodniu gdzie rodzice mog wraz z dzie熤i uczestniczy w treningu !
(wymagany jedynie odpowiedni strój sportowy - dres, leginsy, judogi)

Trening prowadzony jest metod gier, zabaw o du瞠j zawarto軼i usmiechu.
Najm這dsi adepci Judo 獞icz koordynacj ruchow, reakcj na polecenia oraz zachowanie indywidualne oraz w grupie.
Treningi odbywaj si na sali gimnastycznej DOJO, wy這穎n specjalistyczn mat do Judo - TATAMI lub mat PUZZLE, gdzie jest tak zabezpieczona dodatkowymi mi瘯kimi materacami aby uchroni maluchy przed wszelkimi urazami.
Podczas zaj耩 dzieci b璠 uczy i doskonali si w naturalne odruchy, wzmacniaj帷 swój organizm przez podstawowe 獞iczenia i elementy gimnastyczne np. przewroty, 獞iczenia wzajemnego mocowania si, gry i zabawy.
W czasie wszyskich treningów przeprowadzany jest Specjalistyczny Program Nauki Bezpiecznego Mi瘯kiego Padania aby podczas codziennego wkraczania dzieci w doros造 鈍iat nic im si nie przyda篡這 i potrafi造 odpowiednio wcze郾ie zareagowa.
Po wytrwaniu i przej軼iu pierwszego okresu treningowego dzieci b璠 mia造 egzamin ze swoich umiej皻no軼i maj帷 mo磧iwo嗆 zdania na pierwszy stopie uczniowski Judo - 6 Kyu.
Wszystkie dzieci otrzymaj dyplom a najlepsi i najwytrwalsi nagrodzeni zostan pami徠kowym medalem Samuraja

Judo 獞iczy charakter i rozija poprzez :

1) etykiet Bushido i stabilno嗆 emocjonaln,
2) przekonanie si, 瞠 aby doj嗆 do czego (poprawnie wykona 獞iczenie, technik, wynik sportowy), nale篡 wiele razy powtarza to samo 獞iczenie - metoda wytrwa貫go powtarzania,
3) uczenie si okre郵a kierunek swojego dzia豉nia, podejmowania decyzji, postrzegaj帷 co i dlaczego to robi,
4) 獞iczenie etykiety Judo czyli uk這ny, przywitania, po瞠gnania, uczy szacunku do drugiej osoby w 篡ciu osobistym, w kontaktach z osobami starszymi, rodzicami, kolegami i kole瘸nkami a tak瞠 szacunku do swojego napotkanego przeciwnika na zawodach sportowych,
5) racjonalne, spokojne podej軼ie do zadania zamiast uleganiu chwili s豉bo軼i, z這軼i, nerwom i negatywnym emocjom

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO PRZYJ列IA ZE SWOIMI POCIECHAMI I WSPÓLNEGO UDZIAΣ W TRENINGACH.

W tym celu prosimy umawia sie telefonicznie lub droga elektronicznej przez zak豉dk KONTAKT wype軟iaj帷 formularz
Harmonogram zaj耩
MINI Judo Kids
DZIE TYGODNIA RODZAJ TRENINGU GODZ. ROZPOCZ犴IA GODZ. ZAKO哸ZENIA  MIEJSCE - trener prowadz帷y
PONIEDZIAΒK      
     
     


    
      
    


  
      
     
 

        
     
    
 

WTOREK  nauka padów
獞iczenia ogólnosprawno軼iowe koordynacyja ruchowa
zabawa w judo
       17,15        17.55   
 GZS
Skarbimierz

trener
Piotr

trener Sebastian
吐ODA                   
CZWARTEK       
       
   
   
PI﹗EK 獞iczenia ogólnosprawno軼iowe koordynacyja ruchowa
zabawa w judo
      17,15   
      17.55    
  
 GZS
Skarbimierz

trener
Piotr

trener Sebastian
SOBOTA

 
 
FUNNY Judo Kids - Grupa III

 
Grupa III FUNNY Judo Kids adresowana jest do starszych przedszkolaków w wieku od 6 lat oraz dzieci z klas 1-3 szko造 podstawowej.
Zalet嚙 i ogronm嚙 korzy嚙箱i嚙 嚙緩iczenia w FUNNY Judo Kids jest to, 嚙箴 podczas 嚙緩icze嚙 jest lu嚙緯a atmosfera przeplatana grami i zabawami maj嚙箱ymi na celu w嚙緝ód m嚙緻dych adeptów Judo nabycie umiej嚙緣no嚙箱i wy嚙窮dowania swoich emocji, poznanie zasad samoobrony w celu unikania bójek na podwórku, w szkole czy przedszkolu, indywidualnego zachowania podczas zagro嚙箴nia oraz wspó嚙篇ranie w zespole i grupie.
Podczas treningów dzieci ucz嚙 sie respektu i szacunku do osób starszych, rodziców, kolegów czy kole嚙窮nek oraz do swojego przeciwnika z którym przyjdzie im walczy嚙 na zawodach, gdy嚙 FUNNY Judo Kids b嚙範zie ju嚙 mia嚙窮 mo嚙締iwo嚙踝蕭 startu w rywalizacji sportowej i mini zawodach.
Program Judo FUNNY Judo Kids przewiduje nauk嚙 etykiety, uk嚙緻ny przywitania, po嚙箴gnania, zachowanie w Dojo, wi嚙緲anie pasa, gimnastyka i akrobatyka, techniki NE-WAZA (walki w parterze, trzymania), nauka poruszania si嚙 w polu walki oraz liczne gry i zabawy w wy嚙練ienitej atmosferze. Dzieci maj嚙 mo嚙締iwo嚙踝蕭 wy嚙窮dowania swojej niesporzytej energii.
Dzieci z Grupy I (Naborowej) Mini Adept Judo i II MINI Judo Kids maj嚙 mo嚙締iwo嚙踝蕭 dalszego samodzielnego kontynuowania treningów w Grupie III FUNNY Judo Kids.

Nadawanie kolejnych stopni szkoleniowych KYU tzw. (pasów) odbywa si嚙 zgodnie ze sportowym regulaminem Polskiego Zwi嚙緲ku Judo.

Dzieci trenuj嚙箱e w Grupie II FUNNY Judo Kids maj嚙 mo嚙締iwo嚙踝蕭 zdobycia maksymalnie 5 KYU  (pas 嚙ó嚙緣y) !

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO PRZYJ嚙瘠IA I ZAPISANIA SWOJE DZIECI NA TRENINGI JUDO .

W tym celu prosimy umówi嚙 sie telefonicznie lub drog嚙 elektroniczna srony internetowej przez zak嚙窮dj嚙 KONTAKT i wype嚙緯iaj嚙箱 formularz

TRENINGI DLA FUNNY Judo Kids : Harmonogram zaj嚙踝蕭
FUNNYJudo Kids
DZIE嚙 TYGODNIA RODZAJ TRENINGU GODZ. ROZPOCZ嚙瘠IA GODZ. ZAKO嚙瘠ZENIA MIEJSCE
PONIEDZIA嚙瘟K        
                
      
WTOREK 嚙緩iczenia ogólnosprawno嚙箱iowe
technika
zabawy  judo
randori
      18.00
      18.55
   GZS
Skarbimierz

trener
Piotr 
嚙磋ODA                   
        
      
CZWARTEK
PI嚙確EK 嚙緩iczenia ogólnosprawno嚙箱iowe
technika
zabawy judo
randori
        18.00        18.55      
      GZS
Skarbimierz

trener
Piotr 

        
SOBOTA

 
 
Grupa SPORTOWA - dzieci starsze, m這dzik, junior m. , junior

 

Grupa III Judo - SPORTOWA adresowana jest gównie dla dzieci z klas 3 - 6 szko造 podstawowej 1 - 3 gimnazjum oraz niepe軟oletniej m這dzie篡 ucz帷ej si szkó zawodowych i 鈔ednich zarówno jak dla dziewcz徠 jak i ch這pców.
Zaj璚ia prowadzone s pod k徠em wyczynowego uprawiania Judo, maj na celu wyselekcjonowanie najlepszych oraz specjalistyczny trening przysz造ch zawodników tej dyscypliny sportu.
Nadawanie kolejnych stopni szkoleniowych KYU tzw. (pasów) odbywa si zgodnie ze sportowym regulaminem Polskiego Zwi您ku Judo.
Aby uzyska promocj na wy窺zy stopie KYU zawodnik musi spe軟i wymagania czasowe, techniczne i sportowe tzn. bra udzia w treningach, zawodach i obozach, zgrupowaniach, konsultacjach szkoleniowych i innych prowadzonych akcjach sportowych .

Podczas treningów zawodnicy ucz si i doskonal techniki Judo zarówno w parterze (newaza) jak i w stójce (tachiwaza).
Wykonuj 獞iczenia kszta速uj帷e szybko嗆, zwinno嗆, wytrzyma這嗆 oraz si喚.
Przygotowuj sie do rywalizacji i startu w zawodach Judo.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO PRZYJ列IA I ZAPISANIA SWOJE DZIECI NA TRENINGI JUDO .

W tym celu prosimy umówi sie telefonicznie lub drog elektroniczna srony internetowej przez zak豉dj KONTAKT oraz pobra i wype軟i formularze

TRENINGI DLA GRUPY III Judo - SPORTOWEJ :Harmonogram zaj耩
Grupa sportowa
GODZINA ZAKO哸ZENIA TRENINGU MO浩 SI PRZESU﹉ DO 30 min !
DZIE TYGODNIA RODZAJ TRENINGU GODZ. ROZPOCZ犴IA GODZ. ZAKO哸ZENIA MIEJSCE
PONIEDZIAΒK 獞iczenia szybko軼iowo si這we, akrobatyka
technika
                  
WTOREK     
       
    
吐ODA 獞iczenia szybko軼iowo si這we
technika lub randori
                   
CZWARTEK
    
    
   
PI﹗EK 獞iczenia szybko軼iowo  si這we
randori
     
            
SOBOTA     randori        
      
      
      

 
 
Grupa MASTERS

 
Grupa MASTERS adresowana jest zarówno dla kobiet i m篹czyzn, którzy co kiedy trenowali jak tak瞠 dla osób chc帷ych rozpocz望 swoj przygod z Judo i innymi sztukami walki np. boksem czy jiu-jitsu.
Jeste鄉y w trakcie rozbudowy sekcji, pozyskania samodzielnej hali sportowej do profesjonalnego trenowania sztuk walki jak i tak瞠 fitnes czy zumby
Klub posiada swoje tatami oraz mate puzzle do sportów walki oraz pe軟owymiarowy ring bokserski przystosowany do walk bokserskich, mma czy muay thai
Osoby wytrenowane, posiadaj帷e wystarczaj帷e do鈍iadczenie, umiej皻no軼i po osi庵ni璚iu odpowiedniego poziomu wiedzy b璠 mog造 startowa w zawodach np: w Pucharze Polski Masters w Judo,  MIstrzostwach Polski Masters w Judo lub innych zawodach sportów walki organizowanych dla tej grupy wiekowej w kraju i za granic w barwach naszego Klubu
Zaj璚ia dla Grupy MASTERS s wszechstronne i urozmaicone.
Rodzaj i intensywno嗆 treningu dopasowana jest dla ka盥ego indywidualnie wi璚 nie ma obawy, 瞠 nie damy rady !

Gówne cele to :

* poprawa kondycji fizycznej,
* rozwój u酥ionych cech motorycznych,
* wzrost poziomu si造, wytrzyma這sci, gibko軼i i ogólnej sprawno軼i fizycznej,
* nauka mi瘯kiego bezkolizyjnego padania,
* nauka i technika nauka Judo
* nauka i technika boksu oraz jiu-jitsu
* randori czyli walki sparingowe w parterze i stójce - raz w  miesi帷u walki s璠ziowane Full Contact Fight (dla chetnych i ambitnych )
* przygotowanie do startu w zawodach i wy這nienie Fighteraów
* wzajemna integracja i aktywne sp璠zeniee wolnego czasu

KOSZT MIESI犴ZNY ZAJ岊 WYNOSI  80 ZZAPRASZAMY WSZYSTKICH MASTERSÓW DO ZAPISANIA SI NA TRENINGI JUDO, BOKSU i JiuJitsu .

W tym celu prosimy umówi sie telefonicznie lub drog elektroniczna srony internetowej przez zak豉dj KONTAKT i wype軟iaj帷 formularz

TRENINGI DLA GRUPY MASTERS :Harmonogram zaj耩
Grupa Masters
DZIE TYGODNIA RODZAJ TRENINGU GODZ. ROZPOCZ犴IA GODZ. ZAKO哸ZENIA MIEJSCE
PONIEDZIAΒK 獞iczenia szybko軼iowe si這we
ogólnosprawno軼iowe
technika walki judo
randori newaza
                   
WTOREK               
  
         
吐ODA 獞iczenia szybko軼iowe si這we
ogólnosprawno軼iowe
technika walki judo
randori newaza
                        
CZWARTEK kondycyjny, si這wnia lub basen                    
   
     
 
PI﹗EK 獞iczenia ogólnosprawno軼iowe
technika walki judo
randori newaza
randori tachwaza
                   
         
SOBOTA 
 
Samoobrona tylko dla KOBIET

 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE NA KURS SAMOOBRONY.

W tym celu prosimy osoby zainteresowane o zg這szenia telefonicznie lub drog elektroniczn strony internetowej przez zak豉dk KONTAKT i wype軟iaj帷 formularz

TRENINGI SAMOOBRONA DLA KOBIET :


Harmonogram zaj耩
SAMOOBRONA
DZIE TYGODNIA RODZAJ TRENINGU
GODZ. ROZPOCZ犴IA GODZ. ZAKO哸ZENIA MIEJSCE
PONIEDZIAΒK
WTOREK                
  
吐ODA
CZWARTEK
PI﹗EK        
      
   
SOBOTA


 
 
Kontakt
 AKADEMIA SZTUK WALKI
Uczniowski Klub Sportowy 
            "SAKURA"
      sekcja Judo i Sumo __________________
 
                 TRENINGI

          Hala Sportowa

  GMINNY ZESPÓ SZKÓ
    ASW  UKS  "SAKURA"
      sekcja Judo i Sumo

49 - 318 Skarbimierz Osiedle
        ul. Akacjowa 28

         

e-mail: sakura@judo-jiujitsu.com
___________________

KONTO BANKOWE:

___________________

KADRA TRENERSKA :

Piotr Witus 
I trener - instruktor
tel: (+ 48)  601 699 929
e-mail: yedosport@gmail.com
___________________ 
 
Najnowsza galeria

 
 
 
 
 
Start  |  Treningi  |  O Judo  |  O nas  |  Galeria  |  Partnerzy  |  Kalendarz  |  Dokumenty  |  Kontakt © Sakura 2012. Wszelkie prawa zastrze穎ne.
Projekt i wykonanie: Kiba Studio