FUNNY Judo Kids - Grupa III

 
Grupa III FUNNY Judo Kids adresowana jest do starszych przedszkolaków w wieku od 6 lat oraz dzieci z klas 1-3 szko│y podstawowej.
Zalet´┐Ż i ogronm´┐Ż korzy´┐Żci´┐Ż ´┐Żwiczenia w FUNNY Judo Kids jest to, ´┐Że podczas ´┐Żwicze´┐Ż jest lu´┐Żna atmosfera przeplatana grami i zabawami maj´┐Żcymi na celu w´┐Żród m´┐Żodych adeptów Judo nabycie umiej´┐Żtno´┐Żci wy´┐Żadowania swoich emocji, poznanie zasad samoobrony w celu unikania bójek na podwórku, w szkole czy przedszkolu, indywidualnego zachowania podczas zagro´┐Żenia oraz wspó´┐Żgranie w zespole i grupie.
Podczas treningów dzieci ucz´┐Ż sie respektu i szacunku do osób starszych, rodziców, kolegów czy kole´┐Żanek oraz do swojego przeciwnika z którym przyjdzie im walczy´┐Ż na zawodach, gdy´┐Ż FUNNY Judo Kids b´┐Żdzie ju´┐Ż mia´┐Ża mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż startu w rywalizacji sportowej i mini zawodach.
Program Judo FUNNY Judo Kids przewiduje nauk´┐Ż etykiety, uk´┐Żony przywitania, po´┐Żegnania, zachowanie w Dojo, wi´┐Żzanie pasa, gimnastyka i akrobatyka, techniki NE-WAZA (walki w parterze, trzymania), nauka poruszania si´┐Ż w polu walki oraz liczne gry i zabawy w wy´┐Żmienitej atmosferze. Dzieci maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wy´┐Żadowania swojej niesporzytej energii.
Dzieci z Grupy I (Naborowej) Mini Adept Judo i II MINI Judo Kids maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż dalszego samodzielnego kontynuowania treningów w Grupie III FUNNY Judo Kids.

Nadawanie kolejnych stopni szkoleniowych KYU tzw. (pasów) odbywa si´┐Ż zgodnie ze sportowym regulaminem Polskiego Zwi´┐Żzku Judo.

Dzieci trenuj´┐Żce w Grupie II FUNNY Judo Kids maj´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zdobycia maksymalnie 5 KYU  (pas ´┐Żó´┐Żty) !

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW DO PRZYJ´┐ŻCIA I ZAPISANIA SWOJE DZIECI NA TRENINGI JUDO .

W tym celu prosimy umówi´┐Ż sie telefonicznie lub drog´┐Ż elektroniczna srony internetowej przez zak´┐Żadj´┐Ż KONTAKT i wype´┐Żniaj´┐Żc formularz

TRENINGI DLA FUNNY Judo Kids : Harmonogram zaj´┐Ż´┐Ż
FUNNYJudo Kids
DZIE´┐Ż TYGODNIA RODZAJ TRENINGU GODZ. ROZPOCZ´┐ŻCIA GODZ. ZAKO´┐ŻCZENIA MIEJSCE
PONIEDZIA´┐ŻEK        
                
      
WTOREK ´┐Żwiczenia ogólnosprawno´┐Żciowe
technika
zabawy  judo
randori
      18.00
      18.55
   GZS
Skarbimierz

trener
Piotr 
´┐ŻRODA                   
        
      
CZWARTEK
PI´┐ŻTEK ´┐Żwiczenia ogólnosprawno´┐Żciowe
technika
zabawy judo
randori
        18.00        18.55      
      GZS
Skarbimierz

trener
Piotr 

        
SOBOTA

 
 
Kontakt
 AKADEMIA SZTUK WALKI
Uczniowski Klub Sportowy 
            "SAKURA"
      sekcja Judo i Sumo __________________
 
                 TRENINGI

          Hala Sportowa

  GMINNY ZESPÓú SZKÓú
    ASW  UKS  "SAKURA"
      sekcja Judo i Sumo

49 - 318 Skarbimierz Osiedle
        ul. Akacjowa 28

         

e-mail: sakura@judo-jiujitsu.com
___________________

KONTO BANKOWE:

___________________

KADRA TRENERSKA :

Piotr Witus 
I trener - instruktor
tel: (+ 48)  601 699 929
e-mail: yedosport@gmail.com
___________________ 
 
Najnowsza galeria

 
 
 
 
 
Start  |  Treningi  |  O Judo  |  O nas  |  Galeria  |  Partnerzy  |  Kalendarz  |  Dokumenty  |  Kontakt © Sakura 2012. Wszelkie prawa zastrze┐one.
Projekt i wykonanie: Kiba Studio